Đào tạo Y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu chữa bệnh bằng Đông Y Sau 10 năm thực hiện chỉ thị 24-CT/TW vai trò của Y Dược cổ truyền trong hệ thống Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân càng được quan tâm. Chú trọng đào tạo Y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu chữa bệnh bằng Đông Y. Tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo

Đào tạo Y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu chữa bệnh bằng Đông Y

1529
Sau 10 năm thực hiện chỉ thị 24-CT/TW vai trò của Y Dược cổ truyền trong hệ thống Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân càng được quan tâm. Chú trọng đào tạo Y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu chữa bệnh bằng Đông Y.
Thông tin tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” diễn ra ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực xây dựng và tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quan trọng để triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong 10 năm qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật nhằm quản lý công tác y dược cổ truyền (YDCT), cơ bản phù hợp với thực tiễn và phát triển y dược cổ truyền (YHCT).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị

“Cùng với sự nỗ lực của Bộ Y tế, tại các địa phương, đơn vị công tác YDCT cũng từng bước được quan tâm và bước đầu đạt được những kết quả khả quan như: Hệ thống mạng lưới về khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền từ Trung ương đến địa phương dần được củng cố và phát triển, chất lượng công tác khám chữa bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại ngày càng được chú trọng. Công tác khám chữa bệnh YHCT tại tuyến y tế cơ sở từng bước được quan tâm. Công tác nuôi trông và phát triển dược liệu trong nước được chú trọng, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng dược liệu, hàng giả, hàng kém chất lượng”- Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận như : Cấp ủy Đảng trong ngành y tế có nhận thức đúng về vai trò của y dược cổ truyền trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân hay không; việc triển khai công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền, sử dụng thuốc cổ truyền có bất cập gì, cần cơ chế đặc thù như thế nào; hệ thống văn bản quy phạm lĩnh vực y dược cổ truyền đã phù hợp chưa, có hỗ trợ cho sự phát triển của y dược cổ truyền không; nguồn nhân lực y dược cổ truyền hiện có đáp ứng với nhu cầu và thực tiễn hay không; nguồn kinh phí dành cho Y học cổ truyền hiện nay như thế nào…?

Bộ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vì sao tỷ lệ nhân lực có chuyên môn về YHCT có trình độ đại học, sau đại học rất thấp? Rồi vì sao tỷ lệ giường bệnh YHCT lại có xu hướng giảm đi? Các nguyên nhân này có phải là lý do khiến tỷ lệ khám chữa bệnh bằng YHCT chưa cao, tính trung bình chỉ chưa đến 10%?

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế về sự phát triển nền YHCT của Việt Nam. Đó là mặc dù việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW đã có những tác động nhất định làm thay đổi nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị về vị trí và vai trò của YDCT trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đối với tự chăm sóc và chữa bệnh tại cộng đồng. Tuy nhiên vẫn còn bộ phận nhỏ cán bộ chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò của YDCT  trong phòng bệnh, chữa bệnh…

Toàn cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW

Chính vì vậy,  Bộ trưởng yêu cầu công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị cần được tiếp tục triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm củng cố nhận thức đúng đắn về vai trò và giá trị của nền y dược cổ truyền Việt Nam trong hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, việc đầu tư nguồn lực cho YDCT chưa tương xứng với vai trò và tầm quan trọng của YDCT trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; các quy định hiện hành đã xuất hiện những hạn chế nhất định đối với sự phát triển của YDCT Việt Nam.…

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, sau Hội nghị này, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế sẽ tiếp thu và hoàn thiện báo cáo chính thức gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp trình Ban Bí thư về kết quả triển khai thực hiên Chỉ thị số 24-CT/TW.

Đào tạo Y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu chữa bệnh bằng Đông Y

Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur hưởng ứng, thực hiện theo chính sách, chủ trương của BYT thông báo tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền năm 2018.

Tuyển sinh Y Dược học cổ truyền năm 2018

Thí sinh có thể đăng ký nộp hồ sơ tại địa chỉ Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 09.8258.8258 – 09.8259.8259
Xem thêm : Cao dang Dieu Duong Ha Noi, Xet tuyen Cao dang Duoc Ha Noi nam 2017