Chương trình nâng cao kỹ năng tay nghề cho sinh viên Cao đẳng Y Dược Để giúp sinh viên có được những kỹ năng tay nghề cần thiết sau khi ra trường, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã áp dụng mô hình Bệnh viện – Trường học vào trong đào tạo. Trường Cao đẳng Y Dược có dành cho người khuyết tật? Văn bằng 2 Cao đẳng Dược –

Chương trình nâng cao kỹ năng tay nghề cho sinh viên Cao đẳng Y Dược

498

Để giúp sinh viên có được những kỹ năng tay nghề cần thiết sau khi ra trường, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã áp dụng mô hình Bệnh viện – Trường học vào trong đào tạo.

Đào tạo theo mô hình Viện - Trường tăng kỹ năng tay nghề cho sinh viên

Đào tạo theo mô hình Viện – Trường tăng kỹ năng tay nghề cho sinh viên

Trường Cao đẳng Y Dược cần có chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của một trường Cao đẳng Y Dược là một trong các thông số thể hiện mức độ đáp ứng công việc của sinh viên Cao đẳng Y Dược với nhu cầu của xã hội. Chuẩn đầu ra của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thể hiện rõ ở trách nhiệm, thái độ và khả năng làm việc của một sinh viên Cao đẳng Dược hoặc Cao đẳng Điều dưỡng đều phải đạt tiêu chuẩn đầu ra.

Đối với Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, nhà trường đã xây dựng được một bộ tiêu chuẩn đầu ra cho một sinh viên tốt nghiệp. Yêu cầu phải đảm bảo được những tiêu chuẩn sau:

Nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực: Giáo dục, Chính trị, Kinh tế, An ninh,.. Những chương trình này được giảng dạy ở các bộ môn như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương… Đây cũng là những môn bắt buộc ở các trường Đại học cao đẳng khác, do vậy mà sinh viên chuyển đổi văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược sẽ không phải học bởi văn bằng trước đó họ đã học rồi

Có kiến thức giáo dục các môn chuyên môn để đáp ứng tốt cho việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng tự tìm tòi học tập sáng tạo ở trình độ cao hơn.  

Có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp liên quan đến chăm sóc, dùng thuốc và xét nghiệm… một cách thuần thục hiệu quả.

Ngoài những kiến thức chuyên môn thì nhà trường sẽ có những buổi trau dồi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình… để sinh viên hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất

Tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng cho sinh viên để đảm bảo chuẩn đầu ra

Để đảm bảo chuẩn đầu ra cho sinh viên Cao đẳng Y Dược, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thực hiện triển khai các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tay nghề, cụ thể như sau:

Đảm bảo tính đồng bộ của chương trình đào tạo bám sát yêu cầu của Bộ Y tế cũng như xu hướng phát triển của ngành Y Dược trong tương lai, đồng thời phải phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.  

Sinh viên Cao đẳng Y Dược tự tin 100% ra trường làm được việc

Sinh viên Cao đẳng Y Dược tự tin 100% ra trường làm được việc

Nâng cao chất lượng bằng việc áp dụng mô hình Viện – Trường

Theo tin Giáo dục: Để đảm bảo nâng cao chất lượng thực tập và thực hành trong trường cũng như ở các cơ sở y tế. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã triển khai mô hình đào tạo Viện – Trường mô hình đào tạo tốt nhất cho ngành Y Dược được triển khai thành công ở nhiều nước trên thế giới. Mô hình này sẽ giúp sinh viên rèn luyện tác phong làm việc trong môi trường lao động tập thể, thực tế. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tự hào là trường Cao đẳng Y Dược duy nhất áp dụng mô hình này vào trong đào tạo

Để đào tạo ra đội ngũ nhân lực ngành Y và Dược chất lượng thì nhà trường phải có đội ngũ giảng viên xuất sắc. Do vậy Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và triển khai đánh giá kế hoạch cho giáo viên. Yêu cầu mỗi giáo viên tự nâng cao trình độ cho bản thân trước khi có thể tham gia đào tạo cho những sinh viên Cao đẳng Y Dược.  

Tiếp tục mời các GS, PGS, Tiến sỹ, Thạc sĩ có kinh nghiệm nhiều năm trong đào tạo những Y sĩ, Dược sĩ chuyên môn sâu để tham gia giảng dạy, bồi dưỡng kĩ năng cho sinh viên đồng thời trường còn mời các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham gia quá trình tư vấn để giúp sinh viên có cái nhìn chính xác hơn về yêu cầu của một doanh nghiệp Dược phẩm khi tuyển dụng là thế nào.

Hiện tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đang đào tạo 3 hệ đó là; Cao đẳng Y Dược chính quy, Văn bằn 2 Cao đẳng Y Dược và Liên thông Cao đẳng Y Dược với các ngành Dược, điều dưỡng và xét nghiệm Y học. Để đáp ứng được chuẩn đàu ra, sinh viên mỗi hệ sẽ có khoảng thời gian  đào tạo riêng nhưng vẫn đáp ứng đủ tiêu chí chuẩn đầu ra của trường. Theo đó: 

  • Sinh viên Cao đẳng Y Dược chính quy: Thời gian đào tạo sẽ là 3 năm
  • Sinh viên Văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược thời gian đào tạo sẽ là 18 – 20 tháng ( Gồm Văn bằng 2 Cao đẳng Dược, Điều dưỡng, xét nghiệm)
  • Liên thông Cao đẳng Y Dược sẽ được đào tạo trong vòng 15 tháng.

Đào tạo văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược chuyên nghiệp

Đào tạo văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược chuyên nghiệp

Sau khi kết thúc thời gian học tập tại đây sinh viên sẽ đáp ứng được đủ để có thể trở thành một Dược sĩ giỏi, hoặc một Điều dưỡng viên chuyên nghiệp hoặc một Kĩ thuật viên xét nghiệm Y học có tay nghề cao và có thể đảm nhận mọi công việc liên quan đến lĩnh vực của mình.

 
Xem thêm : Cao dang Dieu Duong Ha Noi, Xet tuyen Cao dang Duoc Ha Noi nam 2017